Your cart is empty

  • TI ZWAZO A VOLE

TI ZWAZO A VOLE

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$4.50

Description

In Haitian Creole 

This book is about gaining self-confidence. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo fè tèt yo konfyans. Se youn nan tit Koleksyon
Bon Sitwayen / Good Citizen Collection
an pou klas preskolè.

Cat #: B899
ISBN #: 9781626320338 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: konfyans - confidence - self - confidence