Your cart is empty

  • Timoun yo Kontan

Timoun yo Kontan

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$4.50

Description

In Haitian Creole  

This book is about socialization. It is one of the books in the Good Citizen Collection / Koleksyon Bon Sitwayen for Pre-K.

Liv sa a aprann timoun pou yo sosyalize. Se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen / Good Citizen Collection an pou klas preskolè.


Cat #: B902  
ISBN #: 9781626320215  

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: sosyal - socialize - sosyalize