Your cart is empty

  • Toma Tenas

Toma Tenas

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

In Haitian Creole 

Toma gen konfyans nan tèt li, epi li detèmine pou lòt moun pa dekouraje li. Liv sa a se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Li disponib an gwo fòma pou pwofesè.

Cat #: B1154
ISBN: 9781626324084 

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: konfyans - confidence - ankouraje - encourage - tenas - tenacious