Your cart is empty

  • Toma Tenas (Big Book)

Toma Tenas (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB1154K  

In Haitian Creole  

Toma gen konfyans nan tèt li, epi li detèmine pou lòt moun pa dekouraje li. 

Liv sa a se youn nan tit Koleksyon Bon Sitwayen an pou klas preskolè. Li disponib an ti fòma pou timoun. 

Number of pages: 12
Size:                      11in x 17in

ISBN Number: 9781626325531

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole