Your cart is empty

  • Twa Timoun Nan Plato Santral

Twa Timoun Nan Plato Santral

Koleksyon Dekouvèt

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Cat. #: B1361K  

Liv sa a, Twa Timoun Nan Plato Santral, nan Koleksyon Dekouvèt. Se istwa twa timoun ki an vakans epi ki deside al vizite vil ak kominote ki nan zòn kote yo fèt la. Anplis timoun yo vizite, yo chante tou. Si ou li liv sa a, w ap chante, w ap amize w, epi, w ap aprann jeyografi peyi Dayiti ak kè kontan.

Illustrations: Natalia Lovera  
ISBN Number: 9781626327177 

Keywords: vacation - visit - community - area - birth - land of birth - song - geography