Your cart is empty

  • Vye sache Bèl valiz

Vye sache Bèl valiz

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$12.50

Description

Cat #: B1294K  

Liv sa a Vye Sache, Bèl Valiz nan Koleksyon Sa k Pase? Se  yon istwa sou resiklaj.  Ti Jan pral chanje katye lakay li ak yon pwojè ranmase vye sache moun jete nan lari. Ki jan moun nan katye a pral pran lide a ? Ki sa Ti Jan ka fè ak sache li ranmase nan fatra a? Ki jan sa ka chanje katye a?  Nou rekòmande liv sa a pou nivo Jadendanfan ak Premye ane. Liv sa a egziste an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

This book Ugly bag, Nice Purse is in the What’s Up Collection. It’s the story of a boy who changed his neighborhood by recycling trash. How would the neighbors take the idea? What can John do with plastic bags he finds in the trash? How would that change the neighborhood? We recommend this book for level K to 1st grade.


ISBN #: 9781626326064