Your cart is empty

  • Vye sache Bèl valiz (Big Book)

Vye sache Bèl valiz (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat. #: BB1294K  

Liv sa a se gwo fòma pou ti liv ki rele Vye Sache, Bèl Valiz nan Koleksyon Sa k Pase? Se yon istwa sou resiklaj.  Ti Jan pral chanje katye lakay li ak yon pwojè ranmase vye sache moun jete nan lari. Ki jan moun nan katye a pral pran lide a ? Ki sa Ti Jan ka fè ak sache li ranmase nan fatra a? Ki jan sa ka chanje katye a?  Nou rekòmande liv sa a pou pwofesè nan nivo Jadendanfan ak Premye ane. Liv sa a egziste an ti fòma pou timoun. 

This book is the Big Book version of the title Ugly bag, Nice Purse  in the What’s Up Collection. It’s the story of a boy who changed his neighborhood by recycling trash. How would the neighbors take the idea? What can John do with plastic bags he finds in the trash? How would that change the neighborhood? We recommend this book for teachers in level K to 1st grade.


ISBN #: 9781626326101