Your cart is empty

  • Wi ou Kapab / Istwa Ti Zwazo Jòn Nan

Wi ou Kapab / Istwa Ti Zwazo Jòn Nan

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

B743  

Liv sa a, Wi ou Kapab, se youn nan seri liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an. Ansanm ak tout lòt liv nan seri a, li fè pati liv ki konsevwa, ekri, òganize epi prezante pou ankouraje timoun depi piti pou yo vle vin bon sitwayen menm si yo pa kwè nan tèt yo, menm si yo timid, menm si yo gen laperèz pou yo avanse devan defi.


Nan liv sa a, Wi, Ou Kapab, yon zwazon jòn ki pa t gen konfyans nan tèt li te pè vole pou premye fwa. Zwazo a pase plizyè etap joustan li pa pè ankò, epi, li rive vole tankou tout zwazo. Li reyisi tou paske li te gen sipò manman l ak yon lòt zwazo ki te fè l konnen li kapab. Gen konfyans epi jwenn ankourajman ka ede jwenn wout siksè.


ISBN Number: 9781584328735