Your cart is empty

  • William Penn

William Penn

by Kieran Walsh

$12.50

Description

Discover the life of William Penn, his commitment to fighting for freedom and tolerance, and his role in the founding of Pennsylvania. This book is part of a set of four books called " Istwa Etazini". 

Anpil moun te vin ann Amerik nan ane 16 00 ak 1700 non kòm vizitè men pou yo te vin abite. Yo t ap chèche yon kote ki pa t bay moun pwoblèm ni pou koze relijyon, ni pou koze sosyal. Kòm premye kolon, bon lespri ak entèlijans yo te ede yo fonde yon nouvo peyi ki vin peyi Etazini.