Your cart is empty

  • Yon Fi Chanje Sa! (Big Book)

Yon Fi Chanje Sa! (Big Book)

by Maude Heurtelou

$19.50

Description

BB1204  

Liv sa a, Yon fi chanje sa, se istwa 2 jenn moun ki te vle fè yon chanjman nan vil kote yo rete a. Istwa sa a enspire apatid liv Gouverneurs de la Rosée Jacques Roumain ekri. Liv sa a se youn nan liv nan Koleksyon Bon Sitwayen pou nivo K-2. Ou ka jwenn li an Gwo Fòma pou pwofesè.

This book, Thanks to a Woman, relates the story of 2 young people who wanted better for their community. This story is inspired by Master’s of the Dew, a translation of Jacques Roumain’s Gouverneurs de la Rosée. This book is one of the books in the Good Citizen Collection for level K-2.

ISBN: 9781626325166