Your cart is empty

  • Yon jounen bò lanmè

Yon jounen bò lanmè

Koleksyon Sa K Pase?

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Liv sa a, Yon jounen bò lanmè, se istwa yon fanmi ki deside al pase yon bon moman bò lanmè yon jou samdi. Eske tout moun ap anvi ale? Eske tout moun konn naje? Eske tout moun pral pran plezi yo? Toujou gen yon moun ki pito fè yon lòt aktivite. Nou pral wè ki jan sa pral pase. Nou rekòmande liv sa a pou nivo premye ak dezyèm ane.

This book, A day at the beach, is the story of a family who decide to go to the beach on a Saturday. Would everybody enjoy going? Does everyone swim? Would everyone have fun? Someone always prefers another activity. Let’s see what happens. We recommend this book for grades 1 and 2.

24 pp with color illustrations, 6x9 in. © 2017 

Cat. #: B1320K
ISBN: 9781626326460 

Keywords: Journée de mer - beach - swim