Your cart is empty

  • Yon Ti Gason Chanje Sa! (Big Book)

Yon Ti Gason Chanje Sa! (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

Cat #: BB121K  

Liv sa a, Yon ti gason chanje sa!, se yon liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou nivo K-2. Nan istwa sa a, yon ti gason ki rele Jonas ap chèche solisyon pou fatra ki toupatou nan lari nan vil kote li rete a. Lagovil vin lèd ak fatra. Ki sa Jonas ka fè ? Ki sa paran yo panse ? Ki sa vwazen yo panse ? Eske Jonas ap reyisi ? An nou chèche konnen jous ki bò motivasyon yon timoun ka rive pou li enspire chanjman. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

ISBN Number: 9781626327856