Your cart is empty

  • Yon Ti Gason Chanje Sa! (Big Book)

Yon Ti Gason Chanje Sa! (Big Book)

by Heurtelou Maude

$19.50

Description

In Haitian Creole 

Liv sa a, Yon ti gason chanje sa!, se yon liv nan Koleksyon Bon Sitwayen an pou nivo K-2. Nan istwa sa a, yon ti gason ki rele Jonas ap chèche solisyon pou fatra ki toupatou nan lari nan vil kote li rete a. Lagovil vin lèd ak fatra. Ki sa Jonas ka fè ? Ki sa paran yo panse ? Ki sa vwazen yo panse ? Eske Jonas ap reyisi ? An nou chèche konnen jous ki bò motivasyon yon timoun ka rive pou li enspire chanjman. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

Cat Number: BB121K
ISBN Number: 9781626327856

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole