Your cart is empty

  • Yon Tòti vin Lekòl La

Yon Tòti vin Lekòl La

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

B1310K   

Liv sa a, Yon Tòti Vin Lekòl La, se istwa yon ti gason ki rele Bèto ki renmen jwe ak bèt. Li jwenn yon tòti. Ki sa li pral fè avèk li? Eske l ap mennen l lekòl la? Sa elèv yo ap di? Sa y ap fè? E pwofesè a menm?

Jera pè tòti, epi, msye kapon. Ki sa ki pral pase? Si, tankou Bèto ou renmen jwe ak bèt, osinon, si ou pè bèt tankou Jera, ou dwe li liv sa a!


ISBN Number: 9781626326323