Your cart is empty

  • Yon Vye Moso Chabon \ Dreaming Big

Yon Vye Moso Chabon \ Dreaming Big

Koleksyon Bon Sitwayen

by Heurtelou Maude

$5.50

Description

Bilingual English - Haitian Creole  

Liv sa a, Yon Vye Moso / Dreaming Big se youn nan liv Koleksyon Bon Sitwayen bileng Kreyòl / Anglè pou nivo PreK-K. Se yon istwa sou ki jan lè ou gen konfyans nan tèt ou, ou ka fè sa ou vle, ou ka chanje sa ki bezwen chanje, epi, ou ka bay bon egzanp pou lòt moun suiv. Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup. 

Size: 6in x 9in
Cat. Number: B932KE  
Number Of  Pages: 16 
ISBN Number: 9781626322318 

Keywords: Konfyans - confidence