Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Ansiklopedi Syans ak Educa Vision
Ansiklopedi Syans ak Educa Vision

Ansiklopedi Syans ak Educa Vision

  • Author : Educa Vision Inc.
  • ISBN : 9781626326934
  • Cat. Number : SP377
  • Price : $175.00
  • Collection : Koleksyon Ansiklopedi / The Haitian Creole Science Encyclopedia
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

The Haitian Creole Science Encyclopedia (Ansiklopedi Syans ak Educa Vision) is the first Haitian Creole encyclopedia for children. It teaches essential concepts for elementary school science instruction and helps students transition from elementary to middle grades. From basic objects in the sky, life cycles, properties of earth materials to more advanced structures of living systems, forces, motion, and technology. Students will find what they need for classroom studies as well as independent learning and exploring.

 

The encyclopedia covers key science curriculum topics including physics, biology, chemistry, earth science, technology and mathematics. The Ansiklopedi Syans ak Educa Vision has been created and verified by a board of experts to ensure objectivity and accuracy. It contains stunning illustrations, photos, innovative graphics and accessible text with fun facts and key information, making it easy to learn about animals, famous historical figures, planets, climate change, and more. The Ansiklopedi Syans ak  Educa Vision is an unparalleled, irreplaceable family reference book that engages children's natural curiosity about the world around them, near and far.

 

Smart and kidfriendly, it’s packed with fullcolor photographs, facts, useful statistics, plus profiles of scientists and explorers who transform the world of science. Keep up with the changes happening all around us with this science reference book.

 

The encyclopedia is divided into 10 volumes: 1. Lavi Moun (Human Life), 2. Lavi Animal (Animal Life), 3. Lavi Plant (Plant Life), 4. Syans Latè (Earth Science), 5. Chimi (Chemistry), 6. Fizik (Physics), 7. Astwonomi ak Lespas (Astronomy and Space), 8. Matematik (Mathematics), 9. Teknoloji (Technology) and 10. Endèks ak Glosè (Cumulative Index and Glossary). Each volume brings a wide range of topics to life. Illustrated with fascinating facts, maps, timelines, and graphics to make complex subjects easy to understand.

It is a useful resource for children, whether to help with homework or to pique their curiosity.

 

Titles in the collection:

Volume 1. Lavi Moun (Human Life)  

Volume 2. Lavi Animal (Animal Life)  

Volume 3. Lavi Plant (Plant Life)  

Volume 4. Syans Latè (Earth Science)

Volume 5. Chimi (Chemistry)  

Volume 6. Fizik (Physics)  

Volume 7. Astwonomi ak Lespas (Astronomy and Space)  

Volume 8. Matematik (Mathematics)  

Volume 9. Teknoloji (Technology)  

Volume 10 Endèks (Cumulative Index and Glossary)

 

Description in Haitian-Creole:

Educa Vision anonse ak kè kontan piblikasyon premye ansiklopedi syans nan lang kreyòl Ayisyen an. Se yon kontribisyon orijinal pou ogmante kantite liv amizman ak liv edikatif an Kreyòl. Ansiklopedi Syans lan prezante enfòmasyon itil, amizan, ki prezante byen bèl epitou ki ankouraje timoun al chèche konnen pi plis. Ansiklopedi a esplike konsèp debaz nan domèn lasyans tankou sik lavi, pwopriyete materyèl, estrikti òganis vivan, fòs, mouvman, lespas, matematik ak lòt konesans toujou. Tout tèm sa yo gen koneksyon ak syans, teknoloji, jeni ak matematik epitou gen koneksyon ak kourikouloum syans. Gen enfòmasyon itil pou lekòl, gen enfòmasyon amizan pou moun ki kirye epi ki anvi aprann pou kont yo.

 

Pou devlope ansiklopedi a, Educa Vision te rasanble yon komite ki gen syantis pou verifye kontni, edikatè pou verifye pedagoji, konseptè grafis pou mete elegans, fotograf, korektè ak konseye teknik. Nou seleksyone foto ki pote enfòmasyon adisyonèl ki amonize ak tèks yo epitou ki reprezante lavi moun toupatou nan peyi a. Nou ilistre epi adapte tèm yo ak egzanp ki reprezante diferan kondisyon anviwonnman nou jwenn non sèlman nan peyi nou Ayiti, men tou ki reprezante reyalite ak divèsite ki egziste sou planèt latè.

 

Ansiklopedi a divize an 10 volim:

Volim 1. Lavi Moun   

Volim 2. Lavi Animal   

Volim 3. Lavi Plant  

Volim 4. Syans Latè  

Volim 5. Chimi 

Volim 6. Fizik 

Volim 7. Astwonomi ak Lespas  

Volim 8. Matematik

Volim 9. Teknoloji

Volim 10 Endèks ak Glosè 

 

Cat #: SP377 

ISBN #: 9781626326934