Your cart is empty

Meet The Author

  • Home
  • /
  • Meet The Author

THE EDUCA VISION AUTHORS


Maude Heurtelou

Maude Heurtelou is an educator who began her career in Nutrition and Public Health. She earns a bachelor degree from San Carlos University, Guatemala and a master’s degree from Laval University, Canada. She has worked in Guatemala, the Dominican Republic, Haiti, Canada and the United States.

Maude brings to Educa Vision 44 years of experience as children book author, reading program designer, curriculum reviewer and non-fiction lesson developer. During her extensive career, she has taught children and adults in and outside the classrooms. She has developed educational programs for different level of age and literacy, using culturally responsive teaching approaches in both, rural and urban areas. She has developed oral, written and visual media to develop and convey educational messages for issues relevant to education, daily living, health, survival, and literacy.

Maude had developed educational contents for the University of South Florida in Tampa, for the Center for Diseases Control and Prevention (CDC) in Atlanta, for Laval University in Quebec, for Care International in Guatemala and for the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, for World Vision Haiti among others. For about twelve years, she was in charge of developing Nutrition Education materials for the elementary level school system in Broward County, covering the scopes of student education as well as teachers and parent’s trainings. She has received an award from both Governor Bush and Governor Chiles for more than 12 years of international volunteer work in Florida.

Maude is presently the Vice-President of Educa Vision, a publishing company dedicated to the promotion of educational materials in Haiti and abroad.

Wismick JEAN-CHARLES

Wismick JEAN-CHARLES, prêtre montfortain de la Province d’Haïti, fut vice recteur aux Affaires Académiques et Scientifiques de l’Université Notre Dame d’Haiti (UNDH). Il a enseigné la méthodologie de la recherche et la psychologie à l’Université Notre Dame d’Haïti (UNDH) et au Grand Séminaire Notre-Dame d’Haïti. Il détient un doctorat en psychologie à l’Université Fordham des Jésuites à New-York et une spécialisation postdoctorale en santé mentale globale à Harvard Program in Refugee Trauma, Massachusetts. Il est actuellement, à Rome, le vicaire général de la Compagnie de Marie (les Missionnaires Montfortains).

 

 

Marie K. Theodore-Pharel

Marie K. Theodore-Pharel is the author of several remarkable titles, namely, I’ll Fly Away; A Fish Called Tanga; Keeper of the Sky; Daughter of the House; and One More Daughter, America. She was born in Haiti and was educated in Boston. She lives in South Florida where she teaches English.

Odette Roy Fombrun

Haïtienne, née à Port-au-Prince le 13 juin 1917, Odette Roy Fombrun est diplômée de l’École Normale d’Institutrices(1935). Elle a suivi des cours au Nursery Training School de Boston (1945). Elle fonde la première école préscolaire haïtienne en 1946. Durant son séjour à Cuba (1953), elle suit des cours d’arrangements floraux, et ouvre à son retour au pays le premier shop de fleurs : Tabou, fleurs et parfums.Puis, elle retourne à ses amours : l’éducation. Elle publie des études sur l’Éducation, sur l’Histoire, de très nombreux livres scolaires, des contes et – après avoir suivi des cours offerts par l’Institut français d’Haïti en 1999 – des romans policiers. Présidente de la Fondation Odette Roy Fombrun pour l’éducation (FORF), elle continue de mener ses combats pour le Faire-Ensemble du Konbitisme.

RAOUL BOURDEAU ALTIDOR

RAOUL BOURDEAU ALTIDOR is a former organizing coordinator with the Service Employees International Union, AFLCIO, and is currently an organizing campaign director at the American Federation of Teachers in the United States. He has been involved in the labor movement for more than twenty years. As a journalist he collaborated at several newspapers in Haiti and in France including Le Nouvelliste and Révolution. Altidor is also active in grass roots politics in Haiti. He holds a BA from Johnson State College and a Master's degree in History from Southern New Hampshire University. He lives in New York City.

Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie was born in 1977 in Enugu, Nigeria.

She studied medicine and pharmacy at the University of Nigeria then moved to the US to study communications and political science at Eastern Connecticut State University. She gained an MA in Creative Writing from Johns Hopkins University, Baltimore.

After initially writing poetry and one play, For Love of Biafra (1998), she had several short stories published in literary journals, winning various competition prizes. Her first novel, Purple Hibiscus, was published in 2003 and is set in the political turmoil of 1990s Nigeria, the narrative told from the perspective of 15-year-old Kambili Achike. It won the 2005 Commonwealth Writers Prize (Overall Winner, Best Book), and was shortlisted for the 2004 Orange Prize for Fiction.

Her second novel is Half of a Yellow Sun (2006), set before and during the Biafran War. It won the 2007 Orange Broadband Prize for Fiction.

Chimamanda’s third novel Americanah, was written during a fellowship awarded by the Radcliffe Institute for Advanced Study in 2011-2013 and was published to great acclaim in 2013.

Chimamanda divides her time between Nigeria, where she regularly teaches writing workshops, and the United States.

Moris Siksto (Maurice Sixto)

Moris Siksto te fèt 23 Me 1919 nan vil Gonayiv nan peyi Ayiti. Li te pase plis tan li ap ekri istwa reyèl sou lavi ayisyen yo tankou, Tisentaniz, Mèt Zabèbòk, ak anpil lòt ankò. Se sa ki te ba li repitasyon premye moun ki te konn rakonte kont reyèl nan istwa peyi Ayiti. Pandan lavi li sou tè a, li te genyen plizyè karyè tankou: anbasadè, powèt, jounalis, avoka lang Kreyòl, pwofesè lang Anglè, Laten ak Fransè nan peyi Lafrik, Kongo, Zayi ak Lafrans. Li te mouri nan lane 1984 akoz yon atak nan kè pandan li t ap viv Etazini nan eta Filadèlfi.

Apre lanmò li, yo te fòme yon fondasyon ki rele Fondasyon Moris Siksto. Fondasyon sa a gen pou misyon pou akonpli sa Moris te toujou swete fè pandan tan li sou tè a, ki se byen prepare epi edike tout timoun yo pou demen.

Dimitri Hilton

Gabriyèl Dimitri Iltonn (Gabriel Dimitri Hilton) fèt Pòtoprens, senk mwa, jou pou jou, apre Franswa Divalye (François Duvalier) te pran pouvwa a ann Ayiti. Manman l te voye chache l an 1970 pou l vin viv Ozetazini damerik ak frè l ak sè l yo.

Anvan li te pati, Dimitri Iltonn te fè premye ane etid primè li nan lekòl Le Normalien epi rès lòt ane yo nan République du Libéria. Nan uityèm ane primè li, li te nan klas Mèt Anri Jan Leyon (Maitre Henri Jean Léon) ki te ba l yon prim pou premye plas nan matematik. Se te yon ti liv Alfrèd Demisè (Alfred de Musset). Se nan liv sa a Dimitri fè konesans ak pwezi. Se ladann tou li te aprann pwezi sa a pa kè : La nuit de Mai. Se yo powèm ki yon jan make l pou jouk jounen jodi a. Se ti liv sa a toujou ki vin enspire l ekri pwezi damou ak pwezi patriyotik nan twa lang : kreyòl, fransè, ak anglè. Li te fè sa depi a laj trèz, katòz, kenz an.

Dimitri Iltonn fè premye pati nan etid inivèsitè li nan vil Nouyòk, nan Peyi Etazini. An 1979, li pran yon bachelye (konsantrasyon nan chimi), epi an 1980 li kore l ak yon lòt bachelye nan jeni chimis. Li dekwochte toulède diplòm sa yo nan Columbia University. Li kontinye etid li yo nan domèn syans natirèl nan City College, kote misye ranmase yon metriz nan jeni sanitè an 1984.

Men depi Dimitri te fin rankontre ak Iv Dejan (Yves Déjean) nan yon ti kozri Dejan tap prezante sou òtograf lang kreyòl la, nan legliz Sent Blèz nan Bwouklin, Nouyòk an 1973, li te deja konnen se lengwistik li damou. Li te fè yon bon ti tan ap pratike sa l rele lengwistik beton, men li kòmanse etid li nan domèn lengwistik la reyèlman vre nan Florida International University (FIU) an janvye 1990. An 1996 li pran yon lisans nan lengwistik epi an desanm 1998 li soti ak yon metriz manch long nan lengwistik, nan FIU (konsantrasyon nan sentaks). Jodi a li se tradiktè/entèprèt nan yon mezon tradiksyon.

Learn Online

Access to E-learning Courses