Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Bonbon Siwo Grann Da yo (Big Book)
Bonbon Siwo Grann Da yo (Big Book)

Bonbon Siwo Grann Da yo (Big Book)

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626325944
  • Cat. Number : BB1288K
  • Price : $19.50
  • Collection : Koleksyon Sa k Pase?
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat. #: BB1288K  

Liv sa a, Bonbon siwo Grann Da yo, nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa de timoun ki te pare pou yo te pataje 10 bonbon siwo a yo de. Twa ti zanmi vin parèt…. Apresa, senk lòt ti zanmi vini. Epi, men yon moun ap frape pòt la. Èske se plis zanmi ki pral vini? Jan timoun yo renmen bonbon siwo Grann Da yo, ki sa yo pral fè? Liv sa a rekòmande pou timoun nan nivo jadendanfan jouska premye ane.

This book, Grann Da’s Delicious Cookies, is in the What’s Up? Collection. It’s the story of two kids who were about to share ten cookies until three friends show up… Then five more friends… And now, someone just knocks at the door. Are more friends coming? The kids love Grann Da’s cookies so much, what are they going to do? This title is recommended for kindergarten to first grade levels.


ISBN #: 9781626325944 

Keywords: pataj pataje share sharing renmen love