Your cart is empty

  • Home
  • /
  • DEZAS an n prepare davans
DEZAS an n prepare davans

DEZAS an n prepare davans

  • Author : Maude Heurtelou
  • ISBN : 9781643821108
  • Cat. Number : B1565
  • Price : $12.50
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole

This book is an emergency readiness awareness for children. It is also an introduction to what should be done in case of an earthquake, a hurricane, a flood, a fire or an inundation. It opens a conversation between children and adults on those matters.

Liv sa a pale de ki sa timoun te dwe konnen sou ijans tankou tranblemanntè, siklòn, dlo desann, dife, osinon inondasyon. Li ankouraje yon konvèsasyon ant timoun ak granmoun sou koze sa a.

Key words: disaster, emergency, awareness, earthquake, hurricane, flood, fire, inundation, prevention.

Dezas, ijans, atansyon, tranblemanntè, siklòn, dlo desann, dife, inondasyon, prevansyon.