Your cart is empty

 • Home
 • /
 • Digital Library K - 12
Digital Library K - 12

Digital Library K - 12

 • Author : Educa Vision Inc.
 • Cat. Number : Server001
 • Price : $2500.00
 • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE FRENCH ENGLISH

Cat #: Server001  

Digital Library K12 
A Raspberry Pi Based Server 

Package includes:

 • One Raspberry Pi Computer
 • Wifi Router
 • 300 titles (digital books, PowerPoint lessons and about 1000 interactive activities)
  • Some with sounds (about 100)
  • Some books with simple evaluation (about 60)
  • Some books with glossary (about 60)
  • Some with video clip and simulation to illustrate a concept (about 20)
  • All loaded on the Limus OS micro server (raspberry pi) connected to the wifi server router. The contents can be accessed with any wifi capable devices (such as ipad, kindle, smartphone or other wifi capable devices or via Ethernet cables).
 • 1e ane Lekti kourikoulòm, (130 leson)
 • 1e ane Aktivite kourikoulòm, (130 leson)
 • 1e ane Gid pwofesè kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Lekti kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Aktivite kourikoulòm, (130 leson)
 • 2e ane Gid pwofesè kourikoulòm, (130 leson)
   
 • Imajye (Pictorial Dictionary)
  • English HaitianCreole
  • English French
  • Entèraktif ak son
 • Koleksyon bon sitwayen (Citizenship and living together)
  • Alix se fawouchè
  • Ann antann nou
  • Timoun yo kontan
  • Fanmi mwen tankou lakansyèl
  • Fè atansyon
 • Koleksyon dekouvèt (Early Discovery)
  • Mwen ale nan fèt
  • Mwen ale nan match foutbòl
  • Mwen ale nan mize
  • Mwen ale an pwovens
  • Mwen ale nan sinema
 • Koleksyon mwen konnen (What I Know)
  • Mwen konn ale laplaj
  • Mwen konnen Kreyòl
  • Mwen konn konte
  • Mwen konnen franse
  • Mwen konnen renmen
 • Koleksyon Karamèl (Kindergarten reading with illustrations)
  • Anndan ak deyo
  • Bò kote madan zarenyen
  • Bout ke lilit
  • Kò ti makak la
  • Lajounen ak lannuit
  • Moustik la gen tous
  • Jòn abriko vèt an mòv
  • Jòn ble ak wouj
  • Msye krapo balonnen
  • Nòs woz ak choublak
  • Papiyon mov la
  • Semen lous la
  • Senk sans yo
  • Ti kana yo
  • Ti krapo egoyis
  • Trezo towo bef
  • Twa se kalmason
  • Dis jako
  • Fèt la
  • Gwo ak piti
 • Koleksyon Konsèp (Basic Concepts)
  • Ble
  • jòn
  • Vèt
  • Wouj
  • Anba, Anlè
  • Alantou anndan
  • Anndan ak deyo
  • Pre ak lwen
  • De
  • Twa
  • Dis
  • Senk
  • Devan ak deye
  • Ouve ak femen
  • Di swa ak mou
  • Gwo ak piti
  • Esfè
  • Kònè
  • Kib
  • Silenn
  • Liv pye pous
  • Segonn minit è
  • Kiyè a kafe
  • Pent ka ak gallon
  • Triyang
  • Kare
  • Rektang
  • Sèk
  • Jou feta k bakans
  • Jou nan semen nan
  • Sezon
  • Mwa nan ane a
 • Matematik ak entèraksyon (Interactive Mathematics Activities)
  • Adisyon
  • Konte jiska 3
  • Konte jiska 5
  • Konte 6 jiska 10
  • Li ekri 11 a 19
  • Nonm odinal
  • Soustraksyon
  • Enstriman jeyometri
  • Fòm twa dimansyon
  • Kadrilatè
  • Liy nimerik
  • Liy
  • Poligòn
  • Sèk
  • Fòm de dimansyon
 • Mizik (22)
 • Postè (10)
 • Jwèt korelit
 • Glosè swen sante
 • Koleksyon Syans ak Entèraksyon (Interactive Science)
  • Abita animal
  • Adaptasyon animal
  • Ak kiyès mwen sanble
  • Chèn alimantè
  • Kijan bèt yo siviv
  • Kouri naje vole
  • Kijan plant grandi
  • Etap nan lavi plant
  • Myèl polen ak semans
  • Plant yo kapab fe manje yo bezwen
  • Pye pom
  • Adaptasyon plant
  • Gen matye sou tout fom
  • Soley ki bay nou lavi
  • Latè panche
  • Sifas late ak chanje
  • Lannuit ak lanjounen
  • Tan ak klima
  • Zap men kouran
  • Fòs leman
  • Lonbraj mwen
  • Gravite
  • Mwen itilize machin senp
  • Kanpe ak derape
  • Animal ann klase yo
  • Mwen kapab sevi ak zouti lasyans
  • Lasyans an sekirite
  • Natirel atifisyel
  • Vivan oswa non vivan
  • Mwen kapab sevi ak souri
 • Koleksyon Konsèp fransè (Basic Concepts in French)
  • Les Couleurs:
   • B757: Bleu
   • B758: Vert
   • B759: Rouge
   • B760: Jaune
  • Les Positions:
   • B761: Sur, Sous
   • B762: Près et Loin
   • B763: Dedans et Dehors
   • B764: Autour, Dedans
  • Les chiffres:
   • B765: Cinq
   • B766: Dis
   • B767: Trois
   • B768: Deux
  • Les forms en 3 dimensions:
   • B777: Cube
   • B778: Spère
   • B779: Cylindre
   • B788: Cone
  • Les Formes en deux dimensions:
   • B773: Triangle
   • B774: Cercle
   • B775: Carré
   • B776: Rectangle
  • Mon calendrier:
   • B780: Vacances et jour de fête
   • B781: Les jours de la semaine
   • B782: Les saisons
   • B783: Les mois de l’année
  • Les contraires:
   • B769: Ouvert et Fermé
   • B770: Dur, Soyeux et Mou
   • B771: Gros et Petit
   • B772: Avant, Arrière
  • Les Mesures:
   • B784: La seconde, la minute et l’heure
   • B785: La cuillère à café, Cuillère à table
   • B786: La livre, Le pied et le pouce
   • B787: La Pinte, le pied et le quart
 • Woman (Novels)
  • Gouverneurs de la rosée
  • Une saison à Jacmel
  • La ligne brisée de l’arc en ciel
  • Le vieux Samuel
  • L’enfer c’est la mer
  • Prizonye Jakmèl la (B827K)
  • L’histoire des grottes d’Haiti (B1096KE)
  • Mouche Defas (B159)
  • Lafami Bonplezi (B019)
  • Sezisman (B063)
  • Sajès Ayisyen (B581)
  • Lekòl Medam yo (B192)
  • Zanmi Pèsòn (B213)
  • Fanm filozòf (B215)
  • Ballon de mes rêves
  • Atis Ayisyen (B450)
  • Konpè Lyon, Komè lougawou ak amwa majik 
 • Aprann Anglè (Learning English)
  • Je M Louvri
  • English / Haitian Creole Phrasebook (B032)
  • English as a second Language
 • COMPLIMENTARY ADDITION (from Open Sources)
       WIKIPEDIA in French (selection)
       KHAN ACADEMY for grades K to 12 (selection)
       HAITI FUTURE Collection (selection)

Keywords: 

Server , digital library , Haitian Creole , Raspberry Pi , K12 , Koleksyon , Collection