Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Diksyonè Kreyòl Vilsen
Diksyonè Kreyòl Vilsen

Diksyonè Kreyòl Vilsen

  • Author : Féquière Vilsaint
  • ISBN : 9781584324355 
  • Cat. Number : B025
  • Price : $24.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

       Diksyonè Kreyòl Vilsen (Haitian Creole Monolingual Dictionary 3e edition) is the first monolingual Haitian Creole Dictionary, now, in its third edition.

It provides definition of words, phrases, and expressions, parts of speech, synonyms, antonyms, derived from Haitian Creole language research and analysis, along with a unique set of examples of real usage, as well as spelling guides to writing in everyday situations.

      Diksyonè Kreyòl Vilsen se premye diksyonè monoleng ki pibliye nan lang Kreyòl. Jodi a, li rive nan twazyèm edisyon.  Nan men elèv yo li se yon zouti pou devlope vokabilè, aprann (osinon klarifye) konsèp ki enpòtan nan devlopman akademik yo, ni nan lekòl, ni lakay.

Liv la gen yon definisyon nan diferan domèn akademik pou elèv nan tout nivo K12. Gen definisyon ki nan "corpus" regilye pou kominike toulejou epitou, anplis gen definisyon nan diferan domèn, tankou syans, matematik, etid sosyal, literati ... elatriye.

Diksyonè Kreyòl Vilsen ede elèv yo aprann plis, konprann plis epitou devlope ladrès pou prepare ekzamen. Tout saldeklas te dwe genyen kèk liv referans pou elèv yo konsilte lè yo ap fè travay endepandan. Diksyonè sa a te dwe youn nan liv ki disponib nan klas ni primè, ni segondè. 

20,000 entries and definitions in Haitian Creole. Perfect binding.

Fequiere Vilsaint 

6 x 9 in
Cat. #: B025
ISBN 13: 9781584324355