Your cart is empty

Elektrisite

Elektrisite

  • Author : Cindy Devine Dalton
  • ISBN : 9781424213215
  • Cat. Number : B1138
  • Price : $12.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

In Haitian Creole.  

Ki jan m kapab fè ekspreyans avèk ..... ?

Kijan limyè fè? Pou ki sa zòrèy ou fè w mal lè yon moun grafouyen yon tablo? Pou ki sa se atè w toujou tonbe—olye ou  tonbe monte anlè?
Seri liv sa gen enfòmasyon depi sou ti atòm tou piti rive sou enfòmasyon sou koze lwen nan lespas. Eseye eksperyans pratik ki nan liv sa a  a pou w ka wè kouman bagay tankou, gravite, son, aparèy ki senp ak anpil lòt bagay mache. Si w ap  pran kou sou syans fizik nan lekòl ou, liv sa yo bon pou ede w antre fon nan koze a epi pou gen plis konesans. 

Cat. #: B1138
ISBN: 9781424213088