Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Fanmi sa a tèt anba!
Fanmi sa a tèt anba!

Fanmi sa a tèt anba!

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781643823287
  • Cat. Number : B1676
  • Price : $9.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

     Fito ak Almiz Oktav se moun debyen ki rete nan yon katye pezib. Timoun yo, TiJo, TiKa ak TiFrè se bon timoun. Medò, ti chyen an, se yon ti chyen byen dou ki pa p menm jape si moun pa anniye l.

     Ki sa ki ka vin twouble lavi fanmi sa a? Ki malè ki pral rive yo? Ki sa ki pral mete lavi granmoun kou timoun andanje? Èske pral gen yon krim? Èske pral gen yon koupab nan kay la? Èske pral gen yon vanjans fatal?

     Annatandan nou jwenn repons a kesyon sa yo, fanmi sa a tèt anba!

     Nou rekòmande istwa sa a pou nivo twazyèm jouska senkyèm ane eskolè.

92 pp. 6 x 9 inches, perfect binding, black and white, Chapter Book © 2022 

Cat. #: B1676
ISBN #: 9781643823287 

Fanmi sa a tèt anba! 

KEYWORDS: Fanmi, tèt anba, kreyòl, fiksyon, liv timoun, istwa   

92 pp. 6 x 9 inches, © 2022 Educa Vision Inc.