Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Lagè revolisyonè / Revolutionary War
Lagè revolisyonè / Revolutionary War

Lagè revolisyonè / Revolutionary War

  • Author : Scott Marquette
  • ISBN : 9781424212972
  • Cat. Number : B857
  • Price : $12.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

         This is a book that shows America's participation in some of the most important conflicts in the country's history. Leaders, famous battles, and life on the home front are pictured as well as the reasons behind the wars and the legacies of these battles. It is part of a set of four books called "Istwa Etazini." 

          Liv sa a "Lagè RevolisyonKòmanse depi sou Revolisyon an rive sou lagè kont teworism yo, Ameriken toujou ap batay pou peyi nou an kab vin pi lib. Gen Ameriken ki te goumen ak mouskèt. Gen lòt ki goumen ak avyon lagè. Yo goumen pre peyi a, yo goumen lwen peyi a. Men tout se pawòl jistis ak libète ki te ankouraje yo. Nan liv sa yo w ap wè kòman kèk kiltivatè te rive bat lame ki te pi fò nan lemonn nan epòk sa a. W ap aprann tou poukisa Ameriken te batay kont Ameriken parèy yo pandan Lagè Sivil. W ap li kèk enfòmasyon sou zam yo sèvi ak kòman lagè a te afekte moun ki te rete nan peyi a. Chèche konnen kòman lagè Ameriken fè yo te change lavi moun nan epòk sa a ak kòman konba sa yo gen efè sou mon n ap viv jodi a.