Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Lori ak Fedo vle konnen sou Jenewozite
Lori ak Fedo vle konnen sou Jenewozite

Lori ak Fedo vle konnen sou Jenewozite

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781643827322
  • Cat. Number : B1489
  • Price : $12.50
  • Collection : Koleksyon Karaktè
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole

Koleksyon Karaktè gen 30 liv ladan l, an kreyòl. Liv sa yo kouvri diferan aspè nan devlopman idantite, relasyon sosyal, relasyon afektif ak konpòtman emosyonèl timoun nan jadendanfan, premye ak dezyèm ane lekòl primè. Yo fasilite timoun gen konfyans nan tèt yo, esprime sa yo santi, aprann fè zanmi, evite fè kont, epi, aprann nan yon anviwonnman ki pozitif.

Nan fen chak liv, gen aktivite ki ka ede paran osinon pwofesè louvri konvèsasyon ak timoun yo pou estimile devlopman karaktè yo.Keywords: socio emotional – socio affectif – stimulation – socialization – kindergarden – identity - devlopman sosyal - devlopman afektif - devlopman emosyonèl – estimilasyon – idantite – sosyalizasyon – ladrès – jadendanfan – jenewozite – pataje – kè kontan – ede – jantijès – akeyi – sitwayen – kreyòl – Ayiti – Ayisyen

Book suggestions