Your cart is empty

Premye Swen

Premye Swen

  • Author : Maude Heurtelou
  • ISBN : 9781643821092
  • Cat. Number : B1566
  • Price : $12.50
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole

This book is about First Aid in case of a cut, a burn, a fracture, an insect bite, electric chock or poisoning. It is an introduction that opens a conversation between children and adults on those unfortunate events.

Liv sa a pale sou premye swen nan sikonstans kote yon moun ka blese, boule, kase pye l, pran kouran, pran osinon manyen yon pwodui danjere osinon si yon ensèk pike l. Li se yon entwodiksyon ki ka ankouraje yon konvèsasyon sou sijè sa yo ant timoun ak granmoun.

Key words: First aid, cut, fracture, burn, accident, electric chock, poisoning, insect bites.

Premye swen, blese, boule, aksidan, kouran, pwazon, moustik mòde.