Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Lekti Kritik ak Kreyatif Baze Sou Istwa Lakay
Lekti Kritik ak Kreyatif Baze Sou Istwa Lakay

Lekti Kritik ak Kreyatif Baze Sou Istwa Lakay

  • Author : Annette Scalzo
  • ISBN : 9781584329398
  • Cat. Number : B679K
  • Price : $17.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Lekti Kritik ak Kreyatif

Baze Sou Istwa Lakay

Liv Pwofesè a

Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Sou Istwa Lakay se enspirasyon ki kòmanse nan yon lekòl nan Site Solèy. Ak liv sa a, nou prezante yon apwòch ki nouvo pou anseye literati Ayiti. Sous istwa yo se kont, istwa kout ak pwezi ki pibliye nan literati peyi a. Gen nan istwa yo ki soti nan tèks moun, ki pa Ayisyen, ekri sou Ayiti osnon sou Ayisyen. Liv sa a se liv pou elèv. Gen yon lòt liv ki akonpaye li, se liv pwofesè a.

De liv sa yo òganize pou fasilite ansèyman literati, epitou pou fasilite aprantisaj literati. Pou chak seksyon, gen aktivite:
· Prelekti            · Lekti gide
· Pòslekti           · Ekriti ak redaksyon

Aktivite yo konsantre sou òganizè grafik ak egzèsis panse kritik ki pèmèt etid ak analiz chak tèks ki nan liv la. Istwa yo ak pwezi yo pote limyè sou kreyativite, bèlte ak fòs peyi Ayiti.

Cat #:B679K
ISBN Number: 9781584329398 

Lekti Kritik, Lekti Kreyatif Liv Elèv La

Reading Critically Through Stories of Haiti Teacher's Guide

Reading Critically Through Stories of Haiti Student Manual