Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Mwen Ale Nan Bato
Mwen Ale Nan Bato

Mwen Ale Nan Bato

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626324107
  • Cat. Number : B1158K
  • Price : $5.50
  • Collection : Koleksyon Dekouvèt
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Liv sa a, Mwen Ale Nan Bato (I Boarded a Boat) fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo, pou nivo PreK. Nou ekri li pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo, epi, pou yo tou aprann ki jan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nou ankouraje diskisyon sou “Ki kote ou konn ale?” apre chak lekti. Liv sa a egziste an gwo fòma pou pwofesè.

This book, Mwen Ale Nan Bato (I Boarded a Boat) is one of the books in the Koleksyon Dekouvèt (Discovery Collection) for PreK level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. We encourage discussion about “Where have you been?” after each reading. This book is also  available in Big Book format for teaching purposes.

Cat. #: BB158K 

ISBN: 9781626324107 

Keywords: bato ship cruise aktivite sosyal konpòtman