Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Mwen Ale Laba
Mwen Ale Laba

Mwen Ale Laba

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626324152
  • Cat. Number : B1159K
  • Price : $6.00
  • Collection : Koleksyon Dekouvèt
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Liv sa a, Mwen Ale Laba, fè pati liv Koleksyon Dekouvèt yo pou nivo PreK. Li ekri pou ankouraje timoun dekouvri diferan kontèks ak aktivite sosyal ki egziste alantou yo, epi, aprann ki jan pou yo konpòte yo chak kote “yo ale.” Nan liv sa a, Remi pran avyon pou li ale Boston. Nou ankouraje diskisyon sou “Ki kote ou konn ale?” apre chak lekti. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou pwofesè.

This book, Mwen Ale Laba, (I Travelled Abroad) is one of the books in the Koleksyon Dekouvèt (Discovery Collection) for PreK level. It is written to encourage children to discover different contexts and situations and also to learn proper behavior everywhere they go. In this book, Remy travels to Boston by airplane. We encourage discussion about “Where have you been?” after each reading. This book is also available in Big Book format for teaching purposes.

Cat. #: B1159K 

ISBN: 9781626324152