Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Istwa Prensès Wozita
Istwa Prensès Wozita

Istwa Prensès Wozita

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626324183
  • Cat. Number : B1128K
  • Price : $6.50
  • Collection : Koleksyon Fantastik
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Prensès Wozita, se yon vèsyon pou elèv kindègadenn sou istwa Prensès Andòmi, yon entèpretasyon istwa tradisyonèl La belle au bois dormant, men, li prezante nan yon kontèks mil

Cat. #: B1128K  

ISBN: 9781626329614 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale fairytale story yarn legend narration tradition