Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Istwa Twa Ti Kochon
Istwa Twa Ti Kochon

Istwa Twa Ti Kochon

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626323643
  • Cat. Number : B1127K
  • Price : $6.00
  • Collection : Koleksyon Fantastik
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat. #: B1127K  

In Haitian Creole 

Liv sa a, Istwa Twa Ti Kochon, se yon adaptasyon istwaFantastik ki rele Twa Ti Kochon an. Li konsevwa pou elèv kindègadenn. Li fè pati Koleksyon Fantastik, yon koleksyon ki gen 6 diferan ti liv ladan l. Istwa sa a se yon entwodiksyon sou enpòtans lamitye ak tètansanm kont malè. Liv sa a disponib tou nan gwo fòma pou pwofesè.

ISBN: 9781626323643 

The Fantastic Collection / Koleksyon Fantastic 

Keywords: fairy tale fairytale story yarn legend narration tradition