Your cart is empty

  • Home
  • /
  • SCIENCE COLLECTION / KOLEKSYON SYANS GRADES 68
SCIENCE COLLECTION / KOLEKSYON SYANS GRADES 68

SCIENCE COLLECTION / KOLEKSYON SYANS GRADES 68

  • Author : Educa Vision Inc.
  • ISBN : 9781643825564
  • Cat. Number : SP061
  • Price : $240.00
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

In Haitian Creole. 

Science Collection of 24 books in Haitian Creole. 

Titles  in that Collection

Planèt yo
Solèy la
Lalin
Fòs ak Mouvman
Atòm yo
Elektrisitè
Aprann efè evènman natirèl pamwayen reprezantasyon grafik
Aprannn sik latè pamwayen reprezantasyon grafik
Aprann sik transfòmasyon dlo pamwayen reprezantasyon grafik
Mamifè terès yo
Zwazo
Pwason
Bèt ki san kolòn vètebral
Bèt ki gen kolòn vètebral
Òganis ak yon sèl selil
Ejip
Aztèk yo
Gana, Mali, Songay
Eksplore Brezil avèk senk tèm jewografi yo
Eksplore Meksik avèk senk tèm jewografi yo
Eksplore Etazini avèk senk tèm jewografi yo
Pwojè Kominote: Kijan yo pran desizyon sou zafè lajan nan kominote
Lespri Kominote: Senbòl sitwayènte nan yon kominote
Bezwen Kominote: Satisfaksyon bezwen ak dezi nan kominote yo