Your cart is empty

  • Home
  • /
  • The Matènwa Collection of 25 Titles
The Matènwa Collection of 25 Titles

The Matènwa Collection of 25 Titles

  • Author : Matènwa
  • ISBN : 9781626325708
  • Cat. Number : SP369T
  • Price : $150.00
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

See cover pictures for 100 titles  

The Matènwa collection is a collaborative writing experience between student from the Matènwa school in La Gonave, Haiti and students from the Fayerweather Street School in Cambridge, MA, USA.

Mother Tongue Books are now published as trilingual books in Creole, French, and English.

Many children around the world do not acquire functional literacy skills even if they have had a K3 education because they are not learning to read in their mother tongue. It is illogical to think that a child can read for meaning in a language for which he or she does not have a rich oral vocabulary. By sharing books across borders and translating them into a mother tongue, children are contributing to each other’s education and helping one another become literate. This social justice project brings joy to all who are reading, writing, and exchanging books and promotes the creation of Mother Tongue school libraries.

The collection contains 25 titles in three languages plus a Teacher's Guide.

Select 25 titles from The Matenwa Collection, add your selections as a note to the order: 

Amizman Nan Nèj:
Amon Plonjon
Anba Yon Bèl Pye Mapou
Anmègdan Gen Remèd                            
Avanti Nan Lekòl Fam Agrikòl
BasketBòl
Batiman
Bèf ak Kabrit
Bèl Materyo
Bèt Mwen Pi Renmen Se Bourik
Bourik Itil
Chat ak Sourit
Chat Don Kerry
Chat Meriline
Chen Guallardo a
Djak Yon Zwazo Brav
Dofen Nen Boutèy
Dofen Sou Lanèj
Dyab la ak Kabrit yo
El Younke
Enpòtans Drapo Nou
Esperyans Ble
Foutbòl
Grangou Nan Vant Se Yon Maladi
Grenn Nèj
Hadaska
Istwa Jak ak Padisa
Istwa Yon Ti Bèf
Jaden Legim Papam nan
Jaden Lekòl
Kabrit
Kachalo
Kawot
Kawot Majik
Kèk Sèvis Mwen Rann Lakay Mwen
Kijan Ou Fè Ji Sitwon
Kisa Ou  T ap Fè
Kominote Se
KouKou
Koulè
Kous Matematik
Krapo Gen Itilite
Lavi Milenne
Liv Sou Santiman
Materyo Nan Anviwonman Nou
Melon
Mwen se Hernitte
Nan Iakou Lakay
Papa Maven
Polis San Zam
Poul Boaz la
Rèv Nou
Santiman Nou Sou Lanèj
Solèy
TapTap K ap Chante
Ti Boulous
Ti kabrit Papa Jan Mak la
Ti Kochon K ap Chante
Tonton Ligou
Tonton Vayola
Tout Sa Nou Aprann Sou Materyo Konstriksyon
Wilna ak Yon Twalèt
Yo Genyen Nou Genyen
Yon Jounen Entèvyou Sou Maladi
Yon Pwason Ki Soti Nan Dlo
Zaboka
Zabriko
Zanmi 

Keywords: Fayerweather Belmont Day Vassal Lane Tobin Morse Sarah Greenwood Atrium LKM Codman Academy Fletcher Maynard Tasis Park Kenny Shady Hill BBN LLM Liv Lang Manman Lagonav Kenscoff Matènwa Mother tongue