Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Ti Toutou ak Gwo Pwason
Ti Toutou ak Gwo Pwason

Ti Toutou ak Gwo Pwason

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781643827070
  • Cat. Number : B1486
  • Price : $6.00
  • Collection : Koleksyon Pazapa
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole

Koleksyon Pazapa gen 30 liv ladan l, an kreyòl. Liv sa yo konsevwa pou yo suiv pwogresyon, epi, evalye nivo lekti endepandan timoun, depi jadendanfan rive jouska senkyèm ane lekòl primè. Yo suiv pwogresyon ki konparab ak Rigby Literacy Levels, PM Benchmark osinon Fountas and Pinnell. Menm jan ak lòt tablo konparezon lekti yo, nou ankouraje moun ki ap evalye lektè a pou li ajiste korelasyon yo dapre evalyasyon pa l, epi, selon pwòp jijman pwofesyonèl li.

Keywords: assessment - independent reading - literacy level - benchmark – evalyasyon - lekti endepandan - pwogresyon

Book suggestions