Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Alix Se Fawouchè (Big Book)
Alix Se Fawouchè (Big Book)

Alix Se Fawouchè (Big Book)

  • Author : Maude Heurtelou
  • ISBN : 9781626326965
  • Cat. Number : BB818
  • Price : $19.50
  • Collection : Koleksyon Bon Sitwayen / The Good Citizen Collection
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

In Haitian Creole 

Alix Se Fawouchè se istwa yon ti gason ki renmen fawouche timoun nan katye li a. Li gen jèfò, li toujou ap bay timoun yo defi, epi, li renmen imilye yo. Gen nan timoun yo ki pè li, genyen ki pa pè li, men, timoun yo an jeneral pa alèz bò kote msye. Kisa ki ap pase lè timoun yo rete lwen Alix? Èske timoun yo ap pran nan kraponnaj? Èske Alix ap rive entimide timoun yo? Kilès ki ap santi li raz? Ti liv sa a se yon entwodiksyon pou ede timoun pran konsyans sa fawouchè kapab fè. Se yon ti liv ki fè pati Koleksyon Bon Sitwayen an pou dezyèm ak twazyèm ane.

Alix the Bully tells the story of a boy who intimidates the kids in his neighborhood. He is selfcentered, he is defiant and he enjoys humiliating the other kids. Some of the kids are scared of him, some aren’t, but, all of them are uneasy around him. What will happen when the kids take a distance from Alix? Would the kids be intimidated? Who will be bored? This book is an introduction to bullying. It’s one of the titles from the Good Citizen Collection for grades 23.

Cat Number: B898
ISBN Number: 9781626326965

The Good Citizen Collection of 10 titles in French

The Good Citizen Collection of 20 titles in Haitian Creole 

Keywords: fawouche fawouchè bully bullying timid