Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Apre youn, se lòt
Apre youn, se lòt

Apre youn, se lòt

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626326453
  • Cat. Number : B1319K
  • Price : $12.50
  • Collection : Koleksyon Sa k Pase?
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat. #: B1319K  

Liv sa a, Apre youn, se lòt nan Koleksyon Sa k Pase?. Se istwa yon grann ak pititpitit li, chyen yo a, chat yo a, sourit yo a ak pis ki sou sourit la. Ki sa ki ka pase yon jou grann anvi rete nan kabann li ? Ki jan istwa sa a pral fini? Nou rekòmande liv sa a pou nivo premye ak dezyèm ane. 

This book, One thing leads to another is in the What’s Up? Collection. It’s the story of a Granma and her grandson, their dog, their cat, their mouse and their flea. What will happen on a day Granma feels like staying in bed? How will that story end? We recommend this book for grades 1 and 2.


ISBN #: 9781626326453