Your cart is empty

Atòm Yo

Atòm Yo

  • Author : Dalton Cindy, Sikora Teresa, Sikora Ed
  • ISBN : 9781424212693
  • Cat. Number : B853
  • Price : $12.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

In Haitian Creole  

Ki jan m kapab fè ekspreyans avèk ..... ? 

Kijan limyè fè? Pou ki sa zòrèy ou fè w mal lè yon moun grafouyen yon tablo? Pou ki sa se atè w toujou tonbe—olye ou  tonbe monte anlè?
Seri liv sa gen enfòmasyon depi sou ti atòm tou piti rive sou enfòmasyon sou koze lwen nan lespas. Eseye eksperyans pratik ki nan liv sa a  a pou w ka wè kouman bagay tankou, gravite, son, aparèy ki senp ak anpil lòt bagay mache. Si w ap  pran kou sou syans fizik nan lekòl ou, liv sa yo bon pou ede w antre fon nan koze a epi pou gen plis konesans. 

Liv ki nan menm koleksyon sa a ki an Kreyòl Ayisyen:
Atom yo
Elektrisite 
Fòs ak mouvman 

Cat. #: B853
ISBN Number: 9781424212693