Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Ki sa Gary santi? Ki sa Jera panse?
Ki sa Gary santi? Ki sa Jera panse?

Ki sa Gary santi? Ki sa Jera panse?

  • Author : Maude Heurtelou
  • ISBN : 9781643829319
  • Cat. Number : B1671
  • Price : $12.50
  • Collection : Koleksyon Karaktè
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole

Tit sa a, Ki sa Gary santi? Ki sa Jera panse? se yon liv nan Koleksyon Karaktè ki gen 30 diferan tit. Li entwodui timoun 1-3 ane nan respè santiman lèzòt.

Èske se sèlman sa Gary santi ki enpòtan? Èske Inès ka ede Gary konprann Jera? Èske Jera ap gen pasyans pou li konprann Gary?

Liv sa a disponib an gwo fòma pou lekti an gwoup.

 

Number of Pages: 24
Size: 8in x 8in
ISBN Number: 9781643829319
Cat. #: B1671
© 2022
Keywords: pasyans, konpasyon, lespwa, enkyetid, timidite, akeyan, move, enpasyans, chagren, tristès, egoyès, atansyon, pasyans, amitye, lapenn, tris, endiferan, engra, kontwazi, kòlè, jadendanfan