Your cart is empty

 • Home
 • /
 • Koleksyon Istwa Etazini / US History Set
Koleksyon Istwa Etazini / US History Set

Koleksyon Istwa Etazini / US History Set

 • Author : Educa Vision Inc.
 • ISBN : 9781643825359
 • Cat. Number : SP059
 • Price : $40.00
 • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Set of 5 books to introduce US history. 

Titles from the collection: 

 1. Lagè revolisyonè / Revolutionary War

  This is a book that shows America's participation in some of the most important conflicts in the country's history. Leaders, famous battles, and life on the home front are pictured as well as the reasons behind the wars and the legacies of these battles. It is part of a set of four books called "Istwa Etazini." 

  Liv sa a "Lagè RevolisyonKòmanse depi sou Revolisyon an rive sou lagè kont teworism yo, Ameriken toujou ap batay pou peyi nou an kab vin pi lib. Gen Ameriken ki te goumen ak mouskèt. Gen lòt ki goumen ak avyon lagè. Yo goumen pre peyi a, yo goumen lwen peyi a. Men tout se pawòl jistis ak libète ki te ankouraje yo. Nan liv sa yo w ap wè kòman kèk kiltivatè te rive bat lame ki te pi fò nan lemonn nan epòk sa a. W ap aprann tou poukisa Ameriken te batay kont Ameriken parèy yo pandan Lagè Sivil. W ap li kèk enfòmasyon sou zam yo sèvi ak kòman lagè a te afekte moun ki te rete nan peyi a. Chèche konnen kòman lagè Ameriken fè yo te change lavi moun nan epòk sa a ak kòman konba sa yo gen efè sou mon n ap viv jodi a.

 2. Amerik anba atak / America Under Attack

  This is a book that shows America's participation in some of the most important conflicts in the country's history. Leaders, famous battles, and life on the home front are pictured as well as the reasons behind the wars and the legacies of these battles. It is part of a set of four books called "Istwa Etazini." 

  Liv sa a "Lagè Revolisyon" kòmanse depi sou Revolisyon an rive sou lagè kont teworism yo, Ameriken toujou ap batay pou peyi nou an kab vin pi lib. Gen Ameriken ki te goumen ak mouskèt. Gen lòt ki goumen ak avyon lagè. Yo goumen pre peyi a, yo goumen lwen peyi a. Men tout se pawòl jistis ak libète ki te ankouraje yo. Nan liv sa yo w ap wè kòman kèk kiltivatè te rive bat lame ki te pi fò nan lemonn nan epòk sa a. W ap aprann tou poukisa Ameriken te batay kont Ameriken parèy yo pandan Lagè Sivil. W ap li kèk enfòmasyon sou zam yo sèvi ak kòman lagè a te afekte moun ki te rete nan peyi a. Chèche konnen kòman lagè Ameriken fè yo te change lavi moun nan epòk sa a ak kòman konba sa yo gen efò sou mon n ap viv jodi a.

 3. Lagè sivil Ameriken / American Civil War 
  Social studies and language arts learning activities in Haitian Creole.

 4. William Penn

  Discover the life of William Penn, his commitment to fighting for freedom and tolerance, and his role in the founding of Pennsylvania. This book is part of a set of four books called " Istwa Etazini". 

  Anpil moun te vin ann Amerik nan ane 16 00 ak 1700 non kòm vizitè men pou yo te vin abite. Yo t ap chèche yon kote ki pa t bay moun pwoblèm ni pou koze relijyon, ni pou koze sosyal. Kòm premye kolon, bon lespri ak entèlijans yo te ede yo fonde yon nouvo peyi ki vin peyi Etazini.


 5. Anne Hutchinson

  Discusses the life and beliefs of Anne Hutchinson.