Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Konpè Lyon, Konmè Lougawou, ak Amwa Majik la
Konpè Lyon, Konmè Lougawou, ak Amwa Majik la

Konpè Lyon, Konmè Lougawou, ak Amwa Majik la

  • ISBN : 9781626326132
  • Cat. Number : B1301
  • Price : $24.50
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Author : C.S. Lewis 
A Haitian Creole translation of C.S. Lewis' 
The Chronicles of Narnia 

The Lion, the Witch and the Wardrobe 
Translator: Hans Michel Fortunat and Matthew Robertshaw. 

Vin antre yon monn imajinè kote zannimo konn pale, kote gen bèt mèveye tankou Jeyan, Sèlkon ak Sèntor, epitou yon espas kote yon rèn Lougawou ki mechan anpil te jete yon malediksyon pou te gen yon livè ki p ap janm fini.


Vin jwenn kat timoun ki te defye Lougawou a avèk èd yon gwo Lyon puisan, mistèrye.
Liv sa a, se yon woman klasik pou timoun, li tradwi deja nan prèske 50 lang. Kounye a ou ka li l pou premye fwa nan lang Kreyòl Ayisyen.


Yon ti pawòl tou kout sou C.S. Lewis:
Clive Staples Lewis (18981963) se te yon ekriven Angle selèb. Li te ekri anpil liv: woman fantezi pou timoun, woman syans fiksyon, liv teyoliji ak anpil lòt konpozisyon sou literati, politik ak relijyon. Lewis se te yon pwofesè nan Inivesite Cambridge ann Angletè. Li te zanmi pwòch ak J.R.R. Tolkien, ki te ekri Le Seigneur des Anneaux ak Le Hobbit.

Cat #:  B1301 
ISBN #: 9781626326132