Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Mwen Konn Ale Laplaj (Big Book)
Mwen Konn Ale Laplaj (Big Book)

Mwen Konn Ale Laplaj (Big Book)

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626326545
  • Cat. Number : BB1227K
  • Price : $19.50
  • Collection : Koleksyon Mwen Konnen
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat. Number: BB1227K  

In Haitian Creole 

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Ale Laplaj, Klodèt, Remi ak fanmi yo ale laplaj. Ki jan ou panse yo abiye? Ki sa yo dwe pote? Ki sa yo dwe fè sou plaj la? Ou kwè y ap kontan moman sa a? An nou chèche konnen. Liv sa a rekòmande pou timoun nan nivo jadendanfan jouska premye ane. Li disponib tou an ti fòma pou timoun.

The I Know Collection includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see.

In this story, I went to the beach Claudette, Remy and family went to the beach. How do you think they dressed to go? What did they bring with them? What did they do? Have they enjoyed it? Let’s find out. This title is recommended for kindergarten to first grade levels. It is also available in small format for children. 

ISBN Number: 9781626326545 

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection 

Keywords: plaj laplaj beach