Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Mwen konn ale nan mache (Big Book)
Mwen konn ale nan mache (Big Book)

Mwen konn ale nan mache (Big Book)

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781626328020
  • Cat. Number : BB1175K
  • Price : $19.50
  • Collection : Koleksyon Mwen Konnen
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat. Number: BB1175K  

In Haitian Creole  

Gwoupe yon seri liv kote 2 timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Ale nan Mache, Klodèt ak Remi ale nan mache Kenskòf. Yo wè machann, yo wè bèt, yo wè fwi, yo wè legim, yo wè flè. Yo wè anpil aktivite moun ki ap montedesann. Èske yo pote lajan pou yo achte? Èske yo ka manyen tout sa yo wè? An nou suiv avanti yo a nan mache a. Liv sa a disponib tou an ti fòma pou timoun.

The “I Know Collection” includes a set of books in which two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or see.

In this story, “I Have Been To The Market” Claudette and Remy goes to the market in Kenskoff. They see lot of vendors, live animals, fruits, vegetables and flowers. They also see a lot of people going back and forth. Are the children ready to purchase goods? Can they touch everything they see? Let’s follow them in this adventure at the market. This book is also available in small format for children.

Koleksyon Mwen Konnen / What I Know Collection

Keyword mache farmer ’s market bèt fwi legim flè animal fruit vegetable flower