Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Avanti Chal la / Charles' Adventure
Avanti Chal la / Charles' Adventure

Avanti Chal la / Charles' Adventure

  • Author : Group of Students
  • Cat. Number : Mat-77
  • Price : $9.50
  • Collection : MATÈNWA
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE - ENGLISH

Avanti Chal la : Liv sa a se de (2) elèv setyèm ane nan Lekòl Bèlmont Day nan Bèlmont, MA, Etazini, ki rakonte istwa yon bebe Dinozò ki pedi chemen lakay li pandan paran li soti pou al chèche manje. (Nivo 3–7)

Charles' Adventure: This book was written by two students in the seventh grade at the Belmont Day School, Belmont, MA who tell a story of a baby dinosaur who got lost while his parents went out to look for food. (Level 3–7)

 

Discounted price

Set of 10 books

Set of 25 books

Set of 100 books

 

KEYWORDS: Koleksyon - Matènwa - Matenwa Collection - Mother Tongue - Lagonav - La Gonave - Chris Low - Student Writing - Egra - Degraff - La Gonâve