Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Fason pou fè chif / Ways to Make Numbers
Fason pou fè chif / Ways to Make Numbers

Fason pou fè chif / Ways to Make Numbers

  • Author : Group of Students
  • Cat. Number : Mat-92
  • Price : $9.50
  • Collection : MATÈNWA
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE - ENGLISH

Fason pou fè chif : Liv sa a se yon elèv premye ane nan Lekòl Sarah Greenwood, Dòchèstè, Masachousèts, Etazini, ki ekri l pou montre jan ou ka fè chif ak diferan desen. (Nivo P–2)

Ways to Make Numbers: This book was written by a first grader of the Sarah Greenwood School in Dorchester, Massachusetts, USA to show how you can make numbers with different objects. (Level P–2)

 

Discounted price

Set of 10 books

Set of 25 books

Set of 100 books

 

KEYWORDS: Koleksyon - Matènwa - Matenwa Collection - Mother Tongue - Lagonav - La Gonave - Chris Low - Student Writing - Egra - Degraff - La Gonâve