Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Kèmit avèk Kèvenn / Kermit and Kevin
Kèmit avèk Kèvenn / Kermit and Kevin

Kèmit avèk Kèvenn / Kermit and Kevin

  • Author : Group of Students
  • Cat. Number : Mat-99
  • Price : $9.50
  • Collection : MATÈNWA
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE - ENGLISH

Kèmit avèk Kèvenn : Liv sa a se twa (3) elèv Lekòl Bèlmont De nan Bèlmont, Masachousèt, ki ekri l pou rakonte istwa de (2) zanmi k ap fè yon gato ansanm. (Nivo P-3)

Kermit and Kevin: This book was written by three students of Belmont Day School, in Belmont, Massachusetts to tell the story of two friends making a cake together. (Level K–3)

 

Discounted price

Set of 10 books

Set of 25 books

Set of 100 books

 

KEYWORDS: Koleksyon - Matènwa - Matenwa Collection - Mother Tongue - Lagonav - La Gonave - Chris Low - Student Writing - Egra - Degraff - La Gonâve